Disclaimer

Ručení za obsah webových stránek

Jako poskytovatel služeb jsme zodpovědní za náš obsah webových stránek, podle všeobecného zákona. Nejsme zodpovědni předané nebo cizí informace kontrolovat, nebo pátrat a odkazovat na okolnosti nezákonné činnosti. Toto se netýká povinnosti smazání, či odstranění, nebo používání informací. Zaručit to můžeme až v okamžiku, kdy známe konkrétní porušení zákona. Po oznámení příslušného porušení zákona, bude tento obsah ihned smazán.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na tyto obsahy nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme ručit za cizí obsah stránek. Za obsah na odkázaných stránkách je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel. Webové stránky, na které odkazujeme, byly v okamžiku zadávání odkazu, prověřené ohledně porušování zákona. V době zadávání odkazu, nebyl objevený nezákonný obsah. Permanentní kontrola obsahu na odkázaných stránkách, není možná bez konkrétního důkazu o nezákonném jednání. Pokud nám bude oznámené porušení zákona, pak bude tento odkaz okamžitě odstraněn.

Autorská práva

Obsah a díla na webových stránkách, které jsou zveřejněné provozovatelem webových stránek, podléhá autorským právům. Na množení, zpracování a jakékoliv využití mimo hranice autorského práva, je zapotřebí písemný souhlas autora nebo poskytovatele. Download nebo kopírování těchto stránek je povolen pouze pro soukromé účely, obchodní využití není povolené. Pokud nebyl obsah stránky zveřejněn provozovatelem, pak je dbáno autorských práv třetích. Obzvláště pokud bude obsah třetích osob jako takový označen. Pokud byste přesto narazili na porušování autorských práv, prosíme Vás toto porušování oznámit. Pokud nám bude porušení autorských práv oznámeno, pak tento obsah okamžitě smažeme.