Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů a souhlas

 

Ochrana Vašich osobních údajů a jejich shromažďování, zpracování a používání v souladu se zákonem je pro nás velmi důležité. Abyste se cítili při návštěvě našich webových stránek bezpečně, rádi bychom Vás zde informovali o našich zásadách pro získávání a zpracování osobních údajů. 

 

Tím, že souhlasíte s následujícími zásadami ochrany osobních údajů, souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a používáním Vašich osobních údajů firmou Alphaset spol. s r.o. (Pod soutratím 1559/5, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO:43873413), která probíhají v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a následných ustanovení.

 

Obsah

1. Cíl a odpovědný orgán

2. Základní informace o zpracování dat

3. Zpracování osobních údajů

4. Shromažďování přístupových dat

5. Soubory cookies a měření dosahu

6. Google Analytics

7. Služby Google marketing, remarketing

8. Sociální pluginy společnosti Facebook

9. Remarketing ve službě Facebook

10. Newsletter

11. Integrace služeb a obsahu třetích stran

12. Uživatelská práva a vymazání

13. Změny zásad ochrany osobních údajů

 

1. Cíl a odpovědný orgán

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují povahu, rozsah a účel zpracování (včetně shromažďování, zpracování, používání a získání souhlasu) osobních údajů obsažených v naší online nabídce a souvisejících webových stránkách, funkcích a obsahu (souhrnně označovaných jako "online nabídka" nebo "webová stránka"). Zásady ochrany osobních údajů platí nezávisle na použitých doménách, systémech, platformách a zařízeních (u stolních počítačů i mobilních zařízeních), na kterých se online nabídka provádí.

 

Poskytovatel online nabídky a odpovědný orgán pro ochranu údajů je

 

Alphaset spol. s r.o.
Pod soutratím 1559/5
101 00 Praha 10 - Vršovice
Česká republika

Tel. +420 271 751 115
Tel. +420 271 750 445
E-mail: obchod.praha@alphaset.cz

 

Pojem "uživatel" zahrnuje všechny zákazníky a návštěvníky naší online nabídky. Používané pojmy, např. "uživatelé", musí být chápány jako genderově neutrální.

 

2. Základní informace o zpracování dat

 

Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně dat a v souladu s požadavky na minimalizaci dat a vyhýbání se údajům. To znamená, že údaje uživatelů budou zpracovávány pouze v případě, že existuje zákonná licence, zejména pokud jsou tyto údaje potřebné ke splnění našich smluvních závazků nebo služeb on-line nebo jsou-li předepsány zákonem, anebo v případě poskytnutí souhlasu.  

 

Přijímáme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření v souladu se současným stavem techniky, abychom zajistili dodržování zákonů o ochraně osobních údajů, a abychom ochránili zpracovávaná data před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením a před přístupem neoprávněných osob.

 

V případě, že v rámci této ochrany osobních údajů budou obsah, nástroje nebo jiné prostředky využívány jinými poskytovateli (dále společně označové jen jako "poskytovatelé třetích stran") se sídlem v zahraničí, tak lze předpokládat, že údaje budou převedeny do států, kde jsou poskytovatelé služeb třetích stran. Převod údajů do třetích zemí probíhá buď na základě zákonné licence, souhlasu uživatelů nebo zvláštních smluvních ustanovení, která zajišťují zákonnou ochranu údajů.

 

Vaše osobní údaje budou předávány šifrováním. To se týká Vaší objednávky i přihlášení zákazníka. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). I když nikdo nemůže zaručit absolutní ochranu, chráníme naše webové stránky a další systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo zpracování vašich dat neoprávněnými osobami.

 

3. Zpracování osobních údajů

 

Kromě použití výslovně uvedeného v těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou osobní údaje zpracovávány na základě zákonných oprávnění nebo souhlasu uživatele dále k následujícím účelům:

- poskytování, provádění, údržba, optimalizace a zabezpečení našich zákaznických, servisních a uživatelských služeb;

- zajištění efektivního zákaznického servisu a technické podpory.

 

Pro každého zákazníka, který se zaregistruje v našem online obchodu, je zřízen zákaznický účet. Tento proces se zpočátku provádí ručně, jednak kvůli ověření informací a dále kvůli správnému nastavení podmínek pro zákazníky. Pro zajištění optimálního poradenství obsahuje účet zákazníka také veškeré informace o dříve zadaných objednávkách.

 

K přenosu dat uživatelů třetím stranám dochází jen tehdy, je-li to nezbytné k fakturačním účelům (např. pro poskytovatele platebních služeb) nebo k plnění našich smluvních závazků vůči uživatelům (např. sdělení adresy dodavateli).

 

Při kontaktu s námi (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou údaje o uživateli ukládány za účelem zpracování požadavku, a pro případ, že by v souvislosti s ním vznikly další otázky.

Osobní údaje budou smazány, jakmile splní svůj účel a  jejich odstranění nebude v rozporu s požadavky na uchovávání.

 

Údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme pro celkové zpracování Vašeho nákupu včetně veškerých následných záruk, pro naše servisní služby, technickou správu a vlastní marketingové účely. Vaše osobní údaje budou předány nebo zprostředkovány třetím osobám, pokud to bude nezbytné pro účely plnění smlouvních závazků nebo fakturace, nebo v případě Vašeho souhlasu. V rámci zpracování zakázky obdrží informace například provozovatelé služeb, které jsou nezbytné jejímu provedení. To jsou především:

- dopravní společnosti a zasilatelské společnosti,

- banky a poskytovatelé platebních služeb pro realizaci platebních transakcí.

 

Takto předávané údaje mohou poskytovatelé služeb využít pouze k plnění svých úkolů. Jakékoliv jiné použití informací není povoleno a nebude prováděno žádným z poskytovatelů služeb, které jsme pověřili.

 

Transakce platební kartou zajišťuje náš poskytovatel platebních služeb PAYONE (PAYONE GmbH & Co. KG, Fraunhoferstrasse 2-4, 24118 Kiel, Německo). Údaje o kreditní kartě, které jste zadali, nepřicházejí do kontaktu s naším systémem a jsou předány společnosti Payone k ověření přímo prostřednictvím zabezpečeného připojení (SSL). My obdržíme pouze anonymní pseudo-číslo, které můžeme použít k navržení Vaší kreditní karty pro další nákupy.

 

4. Shromažďování přístupových dat

 

Shromažďujeme údaje o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (tzv. Soubory protokolu serveru). K přístupovým datům patří název webové stránky, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném načítání, typ prohlížeče, uživatelský operační systém, ref. URL (dříve navštívená stránka), IP adresa a zvolený poskytovatel.

 

Používáme data protokolu bez přiřazení k osobě uživatele nebo jiné profilování podle zákonných ustanovení, a to pouze pro statistické vyhodnocení za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace naší online nabídky. Vyhrazujeme si však právo retrospektivně kontrolovat data protokolu, pokud na základě konkrétních důkazů bude existovat legitimní podezření z protiprávního užívání.

 

5. Soubory cookie a měření dosahu

 

Cookies jsou informace přenášené z webového serveru nebo webových serverů třetích stran do webových prohlížečů uživatelů a jsou tam uloženy pro pozdější načítání. O použití souborů cookie v souvislosti s měřením pseudonymního rozsahu jsou uživatelé informováni v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Prohlížení této online nabídky je možné i bez použití cookies. Pokud uživatelé nechtějí, aby soubory cookie byly uložené v jejich počítači, budou požádáni o deaktivaci při nastavení systému prohlížeče. Uložené soubory cookie mohou být smazány v nastavení systému prohlížeče. Vyřazení souborů cookie může vést k funkčním omezením online nabídky.

 

Existuje možnost spravovat mnoho reklamních cookies na internetových stránkách firem na stránce USA  http://www.aboutads.info/choices nebo na stránce EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad.

 

6. Google Analytics

 

Používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Společnost Google používá soubory cookie. Informace vygenerované cookie o používání online nabídky uživateli jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam ukládány.

 

Společnost Google používá tyto informace v našem zastoupení k tomu, aby vyhodnotila využívání našich nabídek online uživateli, sestavila přehledy o činnostech v rámci této online nabídky, a poskytla nám další služby, související s využíváním této online nabídky a používáním internetu. Při tomto mohou být pomocí zpracovávaných dat vytvářeny pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

 

Používáme službu Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP. Znamená to, že společnost Google adresu IP uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkracuje. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA odeslána úplná IP adresa a tam zkrácena.

 

Adresa IP zaslaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného prohlížeče. Kromě toho mohou uživatelé zabránit i shromážďování údajů společností Google vygenerovaných cookie v souvislosti s využíváním nabídky online, stejně jako zpracování těchto údajů, a to pomocí stažení a instalace  pluginu plug-in dostupného pod následujícím odkazem: http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Další informace o využívání dat k reklamním účelům prostřednictvím společnosti Google, o možnostech nastavení a nesouhlasu, naleznete na webových stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners ("Používání údajů Google při Vašem používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů"),

http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Používání údajů k reklamním účelům"), http://www.google.com/settings/ads ("Správa informací, které společnost Google používá k zobrazování svých reklam") a http://www.google.com/ads/preferences ("Určete si, které reklamy Vám Google bude zobrazovat").

 

7. Marketingové a remarketingové služby Google

 

Používáme marketingové a remarketingové služby Google Inc. ("Google Marketing Services"), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

 

Služba Google Marketing Services nám umožňuje lépe zacílit reklamu na našich webových stránkách, díky čemuž prezentujeme uživatelům pouze takové reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud se uživateli  zobrazují např. reklamy na produkty, o které mají zájem na jiných webech, nazývá se to "remarketing". Pro tyto účely, se v okamžiku spuštění našich nebo jiných webových stránek, na kterých jsou aktivovány služby Google Marketing Services, Google okamžitě nakóduje kód Google a umístí na webové stránky tzv. (re)marketingové značky (neviditelná grafika nebo kód, označivané i jako "Web Beacons"). S jejich pomocí může uživatel uložit individuální cookie, tj. malý soubor (namísto souborů cookies mohou být použity i jiné srovnatelné technologie). Soubory cookie mohou být nastaveny různými doménami, včetně google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. V těchto souborech je uvedeno, které webové stránky uživatel navštívil, o jaký obsah má zájem a na jaké nabídky nakliknul, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkaz na webové stránky, čas návštěvy a další informace o používání online nabídky. Rovněž je zaznamenána adresa IP uživatelů, přičemž v souvislosti s Google Analytics oznamujeme, že adresa IP je zkrácena v členských státech Evropské unie a jiných smluvních stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a pouze ve výjimečných případech je přenášena na server Google v USA a tam zkrácena. Adresa IP nebude sloučena s daty uživatele v rámci jiných nabídek společnosti Google. Tyto výše uvedené informace mohou být také spojeny s podobnými informacemi, pocházejícími z jiných zdrojů. Pokud uživatel poté navštíví jiné webové stránky, může mu být zobrazena reklama, přizpůsobená jeho zájmům.

 

Údaje uživatelů jsou zpracovány v kontextu marketingových služeb Google pseudonymně. Například společnost Google neukládá a nezpracovává jména nebo e-mailové adresy uživatelů, ale zpracovává příslušná data způsobem cookie souvisejícím s pseudonymními uživatelskými profily. To znamená, že z pohledu společnosti Google nejsou reklamy spravovány a zobrazovány pro konkrétně identifikované osoby, ale pro majitele souborů cookie bez ohledu na to, kdo je vlastníkem souborů cookie. To neplatí, pokud uživatel explicitně povolil společnosti Google zpracovávat data bez této pseudonymizace. Informace shromážděné o uživatelích pomocí služby DoubleClick se předávají společnosti Google a ukládají se na serverech Google ve Spojených státech.

 

Mezi marketingovými službami Google, které používáme, patří online reklamní program "Google AdWords". V případě Google AdWords obdrží každý inzerent jiný "konverzní cookie". Cookies nelze sledovat prostřednictvím webů inzerentů AdWords. Informace shromážděné prostřednictvím souboru cookie slouží ke generování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Inzerenti uvidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu, a byli přesměrováni na sledovanou stránku. Neužívají však informace, které uživatele osobně identifikují.

 

Vkládáme reklamy třetích stran založené na marketingové službě společnosti Google DoubleClick. Služba DoubleClick používá soubory cookie, které umožňují společnosti Google a partnerským webovým stránkám zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na těchto stránkách nebo na jiných webech na Internetu.

 

Zahrnujeme také reklamy třetích stran založené na marketingové službě Google AdSense. AdSense používá soubory cookie, které umožňují společnosti Google a partnerským webovým stránkám zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na těchto stránkách nebo jiných webech na internetu.

 

Jako další marketingovou službu Google používáme Správce značek Google, který umožňuje integrovat další analytické a marketingové služby Google do našich webových stránek (např. AdWords, DoubleClick nebo Google Analytics). 

 

Další informace o využití dat Google pro marketing naleznete na stránce s přehledem https://www.google.com/policies/technologies/ads, zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/policies/privacy.

 

Chcete-li zrušit službu Google Marketing Services, můžete využít možnosti odhlášení společnosti Google: http://www.google.com/ads/preferences .

 

8. Sociální pluginy společnosti Facebook

 

Naše online nabídka využívá sociální pluginy ("pluginy") ze sociální sítě facebook.com provozované Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Pluginy jsou rozeznatelné jedním z log Facebooku (bílé "f" na modrém čvterečku, výraz "Líbí se" nebo znaménko "palec nahoru") nebo jsou označeny doplňkem "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Když uživatel vyvolá funkci této nabídky online, která obsahuje takový plugin, zařízení vytvoří přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen Facebookem přímo do zařízení uživatele a je začleněn do online nabídky. V tomto procesu mohou být ze zpracovávaných dat vytvořeny uživatelské profily. Proto nemáme žádný vliv na množství dat, které Facebook shromažďuje pomocí tohoto pluginu, a proto informuje uživatele podle našich znalostí.

 

Integrací pluginů společnost Facebook obdrží informace, že si uživatel zobrazil příslušnou stránku online nabídky. Pokud je uživatel přihlášen k Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu ke svému Facebookovému účtu. Pokud uživatel interaguje s pluginy, například stisknete tlačítko “Like“ nebo Komentář“, informace jsou přenášeny z Vašeho zařízení přímo na Facebook a tam uloženy. I když uživatel není členem Facebooku, stále existuje možnost, že společnost Facebook zjistí a uloží jeho adresu IP. Podle Facebooku se v Německu ukládá pouze anonymní adresa IP.

 

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání dat ve službě Facebook, jakož i související práva a možnosti nastavení pro ochranu soukromí uživatelů, naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Pokud je uživatel členem na Facebooku a nechce, aby společnost Facebook shromažďovala údaje o něm prostřednictvím této on-line nabídky a propojila ji s údaji o členství uloženými na Facebooku, musí se před tím, než použije naší on-line nabídku, odhlásit z Facebooku a vymazat soubory cookie. Další nastavení a nesrovnalosti týkající se používání údajů pro reklamní účely jsou možná v nastavení profilů Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo přes americkou stránku USA http://www.aboutads.info / volby / nebo na stránce EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou nezávislé na platformě, tj. jsou přijata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

 

9. Remarketing ve službě Facebook

 

V rámci naší on-line nabídky jsou používány tzv. "Facebook Pixel" sociální sítě Facebook, které jsou provozovány Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud sídlíte v EU, tak "Facebook", Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Pomocí Facebook-pixel je Facebook schopen označit návštěvníky naší nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam, tzv. "Facebook Ads". V souladu s tím používáme Facebook Pixel pro zobrazení reklam na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří již projevili zájem o naše webové stránky. Jinými slovy, pomocí Facebooku Pixel se chceme ujistit, že naše reklamy na Facebooku jsou v souladu s potenciálním zájmem uživatelů a nejsou obtěžující. Pomocí Facebook Pixel můžeme také vyhodnotit efektivitu reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu, tím, že zjistíme, zda uživatelé byli přesměrováni na naše webové stránky po nakliknutí naší reklamy na Facebooku.

 

Facebook Pixel je integrován při načítání naší webové stránky přímo přes Facebook a může ukládat do Vašeho zařízení takzvaný soubor cookie, tj. malý soubor. Pokud se přihlásíte na Facebook nebo navštívíte Facebook v přihlášeném stavu, je návštěva naší nabídky uvedena ve Vašem profilu. Shromážděné údaje o Vás jsou pro nás anonymní, takže nejsou spojovány s totožností uživatelů. Data jsou však uložena a zpracovávána společností Facebook, takže je možné spojení s příslušným uživatelským profilem. Zpracování dat Facebookem probíhá v rámci směrnic a předpisů pro používání dat společnosti Facebook. Více informací o tom, jak funguje remarketingový pixel, a obecněji o tom, jak se reklamy Facebooku zobrazují, najdete v Zásadách používání dat Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php.

 

Můžete vznést námitky proti shromažďování Vašich dat pomocí aplikace Facebook Pixel a jejch používání k zobrazení reklam ve službě Facebook. Chcete-li to provést, jděte na stránku zřízenou společností Facebook, a postupujte podle pokynů pro nastavení inzerce založené na použití: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo protikladu na americko-americkém webu http: // www. aboutads.info/choices/ nebo na stránce EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou nezávislé na platformě, tj. jsou přijata pro všechna zařízení jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

 

10. Newsletter

 

V následujících odkazech Vás budeme informovat o obsahu našeho zpravodaje, jakož i o registračních, přepravních a statistických vyhodnocovacích postupech, a o Vašich právech na námitku. Přihlášením k odběru našeho informačního newsletteru souhlasíte s jeho zasíláním a popsanými postupy.

 

Obsah newsletteru: Zasíláme informační zpravodaje, e-maily a další elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen "informační newsletter") pouze se souhlasem příjemce nebo s právním povolením. Pokud v rámci přihlášení k odběru zpravodaje je konkrétně popsán jeho obsah a zaměření, je pro souhlas uživatelů rozhodující. Kromě toho obsahují naše informační zpravodaje následující informace: naše produkty, nabídky, propagační akce a naši společnost.

 

Dvojité přihlášení a zaprotokolování: Registrace pro odběr našeho newsletteru se provádí takzvanou dvojitou registrací. To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení Vaší registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat na externích e-mailových adresách. Registrace k odběru informačního zpravodaje je poté zaprotokolována, aby registrační proces proběhl podle právních požadavků. K tomu patří ukládání přihlašovacích údajů, času potvrzení a také adresa IP. Podobně budou zaznamenány změny dat uložených u poskytovatele zasílacích služeb.

 

Poskytovatel zasílacích služeb: Zprávy jsou zasílány prostřednictvím nástroje "Clever Reach" (dále jen "poskytovatel zasílacích služeb"). Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele zasílacích služeb si můžete prohlédnout zde: https://www.cleverreach.com/en/.

 

E-mailové adresy příjemce našeho newsletteru, stejně jako jeho další údaje, popsáné v rámci tohoto odkazu, jsou uloženy na serverech přepravce. Poskytovatel přepravních služeb používá tyto informace k zasílání a vyhodnocení zpravodaje v našem zastoupení. Dále může poskytovatel přepravních služeb tyto informace využívat za účelem optimalizace nebo zlepšení svých vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci přepravy a předkládání informačních bulletinů nebo pro hospodářské účely, aby zjistil, ze kterých zemí pocházejí příjemci. Poskytovatel přepravních služeb ale nepoužívá údaje příjemců newsletteru, pokud to sami nechtějí, a neposkytuje je třetím stranám.

 

Přihlašování: Chcete-li se přihlásit k odběru zpravodaje (Newsletter), stačí zadat svou e-mailovou adresu.

 

Statistický průzkum a analýzy - informační zpravodaje obsahují takzvaný "web beacon", tj. soubor velikosti pixelu, který je získáván od serveru poskytovatele zasílacích služeb po otevření zpravodaje. V rámci tohoto otevření se budou zpočátku shromažďovat technické informace, dále informace o prohlížeči a Vašem systému, Vaše IP adresa a čas načítání. Tyto informace se používají k technickému zlepšení služeb pomocí technických dat nebo cílových skupin a jejich postupu při získávání informací na základě jejich umístění (které lze určit pomocí IP adresy) nebo časů vstupu. Mezi statistické průzkumy patří také určení, zda budou zpravodaje otevřeny, kdy budou otevřeny, a na které odkazy bylo kliknuto. Tyto informace mohou být z technických důvodů skutečně přiřazeny ke každému příjemci zpravodaje. Není to však ani naše snaha, ani snaha poskytovatele zasílacích služeb jednotlivé uživatele pozorovat. Hodnocení nám slouží k tomu, abychom si uvědomovali čtenářské návyky našich uživatelů a podle nich mohli upravovat náš obsah a abychom posílali různé obsahy podle zájmů našich uživatelů.

 

Ukončení / zrušení: Přijímání newsletteru můžete kdykoli zrušit, tj odvolat souhlas. Tím zrušíte Váš souhlas se zasílám zpravodaje prostřednictvím poskytovatele zasílacích služeb a prováděním statistických analýz. Zrušení pouze služby zasílání poskytovatelem zasílacích služeb nebo pouhého statistického vyhodnocení není bohužel možné. Odkaz na zrušení zasílání zpravodaje najdete na konci každého zpravodaje.

 

11. Integrace služeb a obsahu třetích stran

 

Může se stát, že do naší on-line nabídky může být zahrnut i obsah nebo služby poskytovatelů třetích stran, jako jsou mapy nebo fonty z jiných webových stránek. Zahrnutí obsahu od poskytovatelů třetích stran vždy vyžaduje, aby poskytovatelé třetích stran identifikovali IP adresu uživatelů, protože bez znalosti IP adresy není možné odeslat obsah do prohlížeče uživatelů. Pro prezentaci tohoto obsahu je tedy vyžadována adresa IP. Dále poskytovatelé obsahu třetích stran mohou nastavit své vlastní soubory cookie a zpracovávat data uživatelů pro své vlastní účely. V tomto procesu mohou být uživatelské profily vytvořeny ze zpracovávaných dat. Tento obsah budeme využívat způsobem co nejvíce šetřícím data a zabraňujícím úniku dat a vybereme spolehlivé poskytovatele třetích stran, pokud jde o zabezpečení dat.

 

Následující seznam poskytuje přehled o třetí straně a její obsah zahrnuje odkazy na jejich zásady ochrany osobních údajů, který dále pojednává o informacích ohledně používání údajů a v některých případech již zde zmíněných možností rozporu (tzv. opt-out).

 

- Externí fonty od společnosti Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Fonty Google"). Integrace písmen Google se provádí voláním serveru na Googlu (obvykle v USA). Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, odhlášení z účtu: https://www.google.com/settings/ads/.

 

- Mapy služby "Mapy Google" poskytované třetí stranou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, odhlášení z účtu: https://www.google.com/settings/ads/.

 

- Platformy YouTube třetích stran Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, odhlášení z účtu: https://www.google.com/settings/ads/.

 

12. Uživatelská práva a vymazání dat

 

Uživatelé mají právo na vyžádání bezplatně obdržet informace o osobních údajích, které jsme o nich uložili.

Uživatelé mají navíc právo opravovat nepřesné údaje, odvolávat souhlas, blokovat a mazat své osobní údaje a podat stížnost příslušnému regulačnímu orgánu v případě protiprávního zpracování.

 

Údaje uložené u nás jsou odstraněny, jakmile již nejsou pro jejich účel nezbytné a odstranění není v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na ukládání dat.

 

13. Změny zásad ochrany osobních údajů

 

Vyhrazujeme si právo změnit zásady ochrany osobních údajů, abychom je přizpůsobili změněným právním situacím nebo změnám ve službách a zpracování dat. To se však týká pouze prohlášení o zpracování údajů. Je-li vyžadován souhlas uživatele nebo prvky zásad ochrany soukromí obsahující ustanovení smluvního vztahu s uživateli, změny se uskuteční pouze se souhlasem uživatelů.

Uživatelé jsou žádáni, aby se pravidelně informovali o obsahu zásad ochrany osobních údajů.

 

Platné od 16. května 2018